hollema contact 0511 - 539 213

  Huurvoorwaarden

  Algemeen:

  Het huren van een van onze artikelen is voor eigen risico.
  Verhuurbedrijf Hollema is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of andere ongemakken voortkomend uit het gebruik van het gehuurde.
  De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het gehuurde.

  Extra huurvoorwaarden met betrekking tot de bootverhuur:

  Vaarbewijs: voor het besturen van een van onze vaartuigen heeft u geen vaarbewijs nodig.
  De huurder van een van onze sloepen dient minimaal 18 jaar oud te zijn en dient zich tevens te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  Vaarervaring is niet noodzakelijk. Voor vertrek krijgt u altijd instructies omtrent de werking en bediening van de boot, alsmede over de belangrijkste vaarregels. Desgewenst kan een proefvaart worden gemaakt.

  De huurder is verplicht de boot en de inventaris met zorg te behandelen. Ook wanneer de boot afgemeerd ligt.  Bij zoekraken van inventaris is de huurder verplicht de schade te vergoeden.

  Bij onbehoorlijk gebruik heeft Verhuurbedrijf Hollema het recht de boot terug te halen zonder terugbetaling van de betaalde huursom.

  Boekingsvoorwaarden boot-/sloepverhuur:

  • Bij een reservering vragen wij een aanbetaling van 50% van de huursom,
    de resterende 50% dient in een later stadium, doch ruim voor de huurdatum te worden
    voldaan. Pas nadat de eerste helft van de huursom is betaald, is de reservering
    definitief.
  • Bij reserveringen binnen zes weken voor de huurdatum vragen we de huursom ineens
    over te maken.
  • Reserveringen net voor de huurdatum kunt u tijdens het ophalen van de boot voldoen.
  * Reserveren van een boot kan alleen als het voor de hele dag is of voor een langere    periode.
     De boot moet voor 11:00 uur worden afgehaald (tenzij anders overeengekomen).
     Indien de boot niet voor de afgesproken tijd wordt opgehaald, heeft Verhuurbedrijf
     Hollema het recht om deze aan een ander te verhuren.

  Betalingen bij Verhuurbedrijf Hollema

  We beschikken niet over een pinapparaat, dus alle betalingen hier ter plekke alleen contant.

  Waarborgsom:

  Alle sloepen en motorboten van Verhuurbedrijf Hollema zijn all-risk verzekerd.
  De huurder van een sloep of motorboot draagt wel een eigen risico van € 300,00 per schadegeval. Dit bedrag (de waarborgsom) dient tijdens het afhalen van de boot kontant te worden voldaan (naast de huursom, mocht deze nog niet zijn betaald. In dat geval betaalt u tijdens het afhalen van uw boot dus de huur plus de waarborgsom). De waarborgsom wordt terugbetaald, indien de boot op tijd, schadevrij en schoon bij ons wordt ingeleverd. Wij verwachten van onze huurders dat de boot schoon wordt ingeleverd aan het einde van de huurperiode. 
  In geval van schade kan de waarborgsom geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.

  Overige bijkomende kosten:

  * Brandstof en eventueel brug- en havengelden.

  * Indien u een hond meeneemt aan boord van een van onze sloepen, dan wordt er per
     huurperiode € 10,00 extra aan u in rekening gebracht.

  Annuleren:

  Bij het reserveren van een motorboot of sloep loopt u het risico dat het op de huurdag of
  -dagen slecht weer is. Slecht weer is voor Verhuurbedrijf Hollema geen reden tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel verplaatsing of annulering van uw reservering. U mag de boot annuleren, maar bent dan wel de volledige huursom verschuldigd. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen, waarom u de gereserveerde boot wilt annuleren (ziekte, ongeval of zelfs sterfgeval in uw directe omgeving). Een annuleringsverzekering raden wij u dan ook ten zeerste aan. Wij adviseren u, om hiervoor kontakt op te nemen met uw verzekeringsagent.

  Verhuurbedrijf Hollema hanteert de volgende regeling bij annuleringen:
  •    Bij annulering tot 2 maanden voor ingang huurdatum bent u € 25,00 aan
       reserveringskosten verschuldigd.
  •    Bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voor ingang huurdatum bent u 25%
        van de huursom verschuldigd met een minimum van € 25,00.
  •    Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor ingang huurdatum bent u 50% van de
       huursom verschuldigd.
  •    Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor ingang huurdatum bent u 75% van de
       huursom verschuldigd.
  •    Bij annulering binnen 7 dagen voor ingang huurdatum of op huurdatum zelf bent u
       100% van de huursom verschuldigd.

  En voor wat betreft het weer: als u zeker wilt zijn van mooi weer op de huurdatum, dan adviseren wij u om pas te boeken op het moment dat u zeker weet dat het op de door u gewenste datum mooi weer wordt!

  Mankementen die binnen 2 uur gerepareerd of vervangen kunnen worden geven geen recht tot reductie van de huursom.